Start

Stora städdagen den 27 oktober kl 13:00

Nu på lördag är det dags för uppställning igen! Då infaller Stora Städdagen med allmän samling till några timmars gemytlig samvaro med städning och återvinning av kasserat och oanvändbart material. Mycket av de grejer som har samlats längs berget verkar vara bra-att-ha-saker, men som tydligen saknat användning sedan länge. Man kan t ex notera

 

- metaller; täckställningar, stegar, diverse maskiner och motorer, burkar och kärl, ryckdämpare, kätting

- trä; pallning, ställningar, bockar, rundhult

- plast; fendrar, dunkar, presenningar, tampar, slangstumpar

- farligt avfall; bränslen, oljor, färgrester, lösningsmedel, batterier, elektriska komponenter

- övrigt, rep, textilier, sly, riggmaterial, bildäck

 

Tanken är att det som behövs och används regelbundet för båtvård ska märkas med ägarens medlemsnummer. Allt sådant ska förvaras under båten så att passage och arbete med båtarna omkring inte försvåras.

 

Omärkt material och andra grejer utan märkning betraktas som allmängods och kan komma att försäljas alternativt bortforslas.

 

Anna-Lena kommer att se till att vi alla undfägnas på vederbörligt sätt.

 

Välkomna och Väl Mött!

Styrelsen

 

Nya bojar i hamnen, (ut med den västra kajen).

Vi kommer att påbörja arbetet att byta bojarna ut med den västra kajen, plats 201 till 226.

Om någon av er som har en plats ut med västra kajen vill behålla sin boj måste den tas bort av ägaren innan 6 november.

De som inte tas bort av ägaren kommer att slängas och ingen ersättning utbetalas.

 

Trevlig bojhälsning.

Peter

Hamnkapten.

 

VÄLKOMMEN TILL ASS GLÖGGKVÄLL, ONSDAGEN 5/12 kl 18.30

SAMT FÖREDRAG kl 19.15.

Glöggkvällen i decembermörkret lyses upp av kvällens gäst Lars Granath som är kartograf från Hydrographica.Han kommer att berätta många hemligheter om varför öar och skär heter som dom heter.Hur ser ett "Ed" ut,och vem var "Sprakar-Pelle"? varför ligger det" Ytterskär" mitt inne i en ögrupp, och kan man i förväg ana hur en "Ör"eller en "Hara" ser ut?Många nyttiga och en del udda kunskaper kommer att serveras.Några av dem kommer att göra dig till en bättre navigatör...

 

Varmt välkommen önskar styrelsen.

 

Förtöjningstamparna skall tas bort

Alla medlemmar är ansvariga för att se till att alla förtöjningstampar på piren och pontonerna är borttagna under vintern. Om de sitter kvar 14 dagar efter båtupptagning kommer det att tas bort och kasseras. Har man några frågor runt det går det bra att kontakta hamnkaptenen..

 

Nyuppdaterad Upptagningslista 2018

Här finns listan med tider och datum för höstens upptagningar.

 

Rekord?

Vi hade ju en arbetskväll tisdagen den 18 september och det var ett 40-tal personer som slöt upp. Vi tror att det var rekord! Vädret var gynnsamt både för arbetet som sådant och inte minst för det gemensamma umgänget. Bland nya och gamla medlemmar kunde man också notera ett flertal respektive och blivande (?) medlemmar i form av barn. Det verkade som om alla tyckte det var roligt att rensa sly, flytta trailers, pumpa och smörja klubbens båtvagnar, klippa häcken utanför verandan och byta hjul på en flakvagn. Vi har medlemmar med massor av energi och kunskap om ”hur man gör.” Inget hjul sitter ohjälpligt fast och ingen slyrot har vuxit sig för djupt ner i marken.

Anna-Lena bjöd på kaffe, te och tilltugg.

Resultatet av vårt arbete har vi all anledning att vara stolta över! Grattis ASS!

För övrigt inleder Lag 1 upptagningen för vintern lördagen den 22 september klockan 09:00. På söndag den 23 september är det dags för Lag 2 och 3. Väl mött ni som torrsätter då!

Herr Intendenten och Varvschefen

 

Information från Hamnkaptenen

På årsmötet röstades igenom att ASS under de närmaste 4 åren successivt tar över ansvaret för skötseln av bojarna i hamnen. I dag är det båtägaren som sköter om bojen och kättingen och ska se till att den är i gott skick.

Detta innebära att ASS kommer att byta ut bojarna i etapper om ca 20 bojar i taget med börja utmed den västra kajen. Därefter under de kommande åren även byta bojarna utmed piren. ASS kommer att debitera en smärre avgift för bytet och ansvaret på årsbasis liknande det som gjordes för Y-bommarna.

 

Bojarna som i dag används är båtägarens vilket innebär att om han eller hon vill spara sin boj till annat ändamål behöver han eller hon ta hand om den i god tid. Hamnkapten kommer att meddela vilka platser detta berör när vi har fått ett tidsschema. Om man inte tar hand om sin boj kommer den att forsla bort och slängas.

Ingen ersättning kommer att utgå för boj som tas bort.

 

Hälsningar

Hamnkapten

 

Skiss över piren och pontonerna

r finns en skiss över platserna på piren och pontonerna.

 

Kontrollera dina uppgifter i BAS-K

Sedan snart ett år tillbaka använder styrelsen enbart uppgifterna i Båtunionens administrationssystem BAS-K för utskick via brev och e-post för t ex fakturor och information. Det är varje medlems ansvar att se till att informationen stämmer. Är du osäker så gå gärna in och kontrollera i BAS-K här.

 

Förtöjningstamparna skall tas bort

Alla medlemmar är ansvariga för att se till att alla förtöjningstampar på piren och pontonerna är borttagna under vintern. Orsaken är framförallt att undvika att de stjäls. Har man några frågor runt det går det bra att kontakta styrelsen.

 

Omarbetade ordningsföreskrifter

Alla medlemmar förväntas känna till klubbens ordningsföreskrifter. Läs de här.

 

Seglarläger på Bosön

Lidingö Jolleseglare anordnar varje sommar seglarläger för ca 150 barn från Lidingö. Det finns fortfarande några platser kvar. Mer information om lägret finns här.

 

Förstärkt bevakning på ASS

Under sjö- och torrsättningsperioderna har vi förstärkt bevakningen. Vi kommer därför se mer av Securitas på området under den tiden.

 

Låna gärna Gelplane Proscrape

ASS kommer köpa två stycken Gelplane Proscrape som segelsällskapets medlemmar kan låna. Enligt leverantören skall det gå att skrapa bort bottenfärgen på ett bekvämt sätt. Det går att ansluta en dammsugare så det hälsovådliga slipdammet samlas upp. Dammsugare eller grovdammsugare får man ta med själv.

 

 

Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.

 

Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askrike Segelsällskap

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö