Medlem

 

Sällskapet har för närvarande cirka 410 medlemmar.

Antalet båtar i klubben uppgår till 241 stycken och fördelar sig enligt nedan

Motorbåtar 101

Segelbåtar 96

Roddbåtar 6

Katamaraner 27

Jollar & kanoter 11

Summa 241

 

 

 

 

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö