Styrelse

 

Styrelsen

 

Ordförande

Kristina Lindstedt

08-766 01 85

070-511 37 76

ordforande@askrike.se

Sekreterare

(protokoll, stadgar)

Conrad Grut

0708-30 80 10

sekreterare@askrike.se

Kassör

(avgifter, fakturor & betalningar)

Björn Hildestrand

070-618 93 51

kassor@askrike.se

Hamnkapten

(sommarplats, nycklar & medlemsregister)

Peter Björling

Telefontid tisdagar 18:00-20:00

076-025 05 75

hamnkapten@askrike.se

Varvschef

(vinterplats & båttrailers)

Carl-Johan Bergström

varvschef@askrike.se

 

Intendent

(försäljning, flaggor, byggnader, inventarier)

Per Storhammar

0736-16 57 40

intendent@askrike.se

 

Klubbmästare

(fester, arrangemang etc)

Anna-Lena Möller

08-765 09 28

076-272 84 50

klubbmastare@askrike.se

 

Seglings- och ungdomsledare

Vakant tills vidare

segling@askrike.se

 

Webmaster

(Hemsidan)

Eva Holmer

076-623 37 42

webmaster@askrike.se

 

 

Övriga funktionärer

 

Revisor

Jan Hagelin (Sammankallande)

070-480 69 00

 

Revisorssuppleant

Björn Stenberg

 

 

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö