Larmlista


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö


Larmlista


Här finns ASS larmlista i händelse av olycka.


Larmlistan är ett hjälpmedel där all information som kan behövas vid en driftstörning eller olycka är samlad. Dokumentet är uppbyggt så att det vid en stressad situation ska gå snabbt och enkelt att finna relevant information så att skadorna kan begränsas och de slutliga konsekvenserna blir så små som möjligt.