Styrelse


                 

Askrike Segelsällskap 


Styrelsen


Ordförande

Kristina Lindstedt

08-766 01 85

070-511 37 76

ordforande@askrike.se

 

Sekreterare

(protokoll, stadgar)

Conrad Grut

0708-30 80 10

sekreterare@askrike.se

 

Kassör

(avgifter, fakturor & betalningar)

Björn Hildestrand

070-618 93 51

kassor@askrike.se

 

Hamnkapten

(sommarplats, nycklar & medlemsregister)

Alexander Wallenius

   072-720 81 70

hamnkapten@askrike.se

 

Varvschef

(vinterplats & båttrailers)

Carl-Johan Bergström

varvschef@askrike.se


Intendent

(försäljning, flaggor, byggnader, inventarier)

Per Storhammar

0736-16 57 40

intendent@askrike.se


Klubbmästare

(fester, arrangemang etc)

Anders Olin

070-6789200

klubbmastare@askrike.se


Seglings- och ungdomsledare

Vakant tills vidare

segling@askrike.se


Webmaster

(Hemsidan)

Eva Holmer

076-623 37 42

webmaster@askrike.seÖvriga funktionärer


Revisor

Jan Hagelin (Sammankallande)

070-480 69 00


Revisorssuppleant

Björn Stenberg
Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö