Medlemmar i styrelsen


                 

Askrike Segelsällskap 


Styrelse


Ordförande

Kristina Lindstedt

08-766 01 85

070-511 37 76

ordforande@askrike.se

 

Sekreterare

(protokoll, stadgar)

Conrad Grut

070-830 80 10

sekreterare@askrike.se

 

Kassör

(avgifter, fakturor, & betalningar)

Björn Hildestrand

070-618 93 51

kassor@askrike.se

 

Hamnkapten

(sommarplats, nycklar & medlemsregister)

Alexander Wallenius

072-720 81 70

hamnkapten@askrike.se

 

Varvschef

(vinterplats & båttrailers)

Carl-Johan Bergström

varvschef@askrike.se


Intendent

(försäljning, flaggor, byggnader, inventarier)

Per Storhammar

073-616 57 40

intendent@askrike.se


Klubbmästare

(fester, arrangemang etc)

Anders Olin

070-678 92 00

klubbmastare@askrike.se


Seglings- och ungdomsledare

Vakant tills vidare

segling@askrike.se


Webmaster

(Hemsidan)

Eva Holmer

076-623 37 42

webmaster@askrike.se
Övriga funktionärer


Revisor

Jan Hagelin

070-480 69 00


Revisorssuppleant

Björn Stenberg

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö