Start


Uppdaterad Upptagningslista 2019-10-04

Klicka härKära medlemmar!


På lördag kl 10 den 12 oktober är det arbetsdag vilket innebär att vi alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Genom att delta i arbetsdagen får man också igen arbetspliktsavgiften om 350 kr. Bland de projekt som finns planerade och som man kan välja att hjälpa till med är:

1. montera räddningsutrustning på bryggorna, 

2. Sätta på nya lister på golvluckan i köket

3. Grundlig städning av köket

4. Renovering av vagnar 

En genomgående ambition är att städa olika utrymmen så att det blir fritt från skräp och privata saker. Vi har flera utrymmen som nu är svåra att använda för att det är för mycket prylar där. De utrymmen som avses är klubbhuset, verkstaden och mastskjulet. Även utomhusytorna mellan husen ska städas. 


Antingen kör vi sakerna till återvinningen eller så samlar vi ihop dem för att sälja på en loppmarknad som vi ska ordna under våren 2020.


Om du som medlem har saker förvarade i något av dessa utrymmen finns det alltså en risk att de slängs. Du uppmanas därför att ta reda på dessa saker innan lördagen. Är det saker som är svåra att flytta kan du fästa en lapp med ditt namn för att markera ägarskap. 


Väl mött på lördag! 


Hälsningar 


Styrelsen


Rapport från styrelsemötet 2019-09-03

Klicka här


Arbetsdag

Den 12 oktober kl. 10 kommer vi ha våran arbetsdag på klubben. Det är denna dag ni måste ställa upp på om ni vill få tillbaka er Arbetspliktsavgift.


Rapport från styrelsemötet 21/5

Finns Här!


Årsmötesprotokoll 2019

Här


Kontrollera att din mailadress är korrekt i Bas-K

Detta för att inte missa viktig information och fakturor från styrelsen och klubben. Här är en länk till Bas-K inloggning

Om ni har problem med inloggningen kontakta styrelsen.


Skiss över piren och pontonerna

r finns en skiss över platserna på piren och pontonerna.


Omarbetade ordningsföreskrifter

Alla medlemmar förväntas känna till klubbens ordningsföreskrifter. Läs de här.


Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.


Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att  låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

                 

Askrike Segelsällskap Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö