Start

Behållare för avloppsvatten (IBC-container ) bortskänkes

Vill du ta hand om de behållare som tidigare användes för att samla upp diskvatten från köket så går det bra att hämta dem. Kontakta intendenterna eller någon annan i styrelsen

Sjösättningsdatum är nu klara:

Lag 9  Lördag 27 mars 10:00

Lag 8  Söndag 25 april 09:00

Lag 7  Lördag  1 maj  08:00

Lag 6  Lördag  1 maj 12:00

Lag 5  Söndag  2 maj 08:00

Lag 4  Söndag  2 maj 09:00

Lag 3  Söndag  2 maj 12:00

Lag 2  Söndag  9 maj 09:00

Lag 1  Söndag  9 maj 13:00


Preliminär sjösättninglista


MEDLEMSMÖTET TORSDAG 10 SEPTEMBER 19:00


Medlemsmötet torsdagen den 10 september klockan 19.00. samlade ett 30-tal medlemmar. God uppslutning alltså. Mötet hölls på "stående fot" och "coronaavstånd" utanför klubbhuset.


Medlemmarna godkände att ASS tar ett banklån på 350 000 kr med en amorteringstid på 10 år för att delfinansiera investeringen.


I övrigt diskuterades en del ordningfrågor i hamnen. Till exempel är det ej tillåtet att förvara någonting (jollar eller annat) på pontonerna.


Protokollet finns här

Rapporter från styrelsemöten 2020

2020-12-02

2020-11-04

2020-08-20

2020-06-09

2020-05-26

2020-04-28

2020-03-03

2020-02-11

2020-01-14Årsmötesprotokoll


Kontrollera att din mailadress är korrekt i Bas-K

Detta för att inte missa viktig information och fakturor från styrelsen och klubben. Här är en länk till Bas-K inloggning

Om ni har problem med inloggningen kontakta styrelsen.


Skiss över piren och pontonerna

r finns en skiss över platserna på piren och pontonerna.


Omarbetade ordningsföreskrifter

Alla medlemmar förväntas känna till klubbens ordningsföreskrifter. Läs de här.


Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.


Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att  låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

                 

Askrike Segelsällskap 


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö

OBS. Vatten, avlopp och toaletterna i klubbhuset fungerar inte för närvarande så försök inte att använda dem innan felet är avhjälpt

Vårt ny avloppsystem har råkat ut för ett haveri. Vi har identifierat det som ett elfel och har en elektriker som arbetar med att lösa detta. Tills vidare skall alltså toaletterna eller avloppet i köket inte användas. Toaletterna i pumphuset vid piren är fortfarande tillgängliga för medlemmar med nyckel.