Start

Hedersmedlemmen och f.d. hamnkaptenen
Ann-Mari Larsson har gått bort den 22 maj.

Begravningen kommer att ske inom närmaste kretsen, men ett minnesmingel kommer att ske den 5 juni i trädgården på Myrvägen 7.
Den som önskar deltaga o.s.a. gärna till Mariann Nordberg 073-544 55 41


Städdagarna avklarade! Nästa aktivitet:
Extra Årsmöte den 3 juni kl 19:00

Mötet kommer att hållas utomhus vid klubbhuset.

Mötet hålls eftersom ordinarie möte hölls "per capsulam" och protokollet från detta skall godkännas. Vi behöver nya staket på området och denna investering behöver finansieras med ett lån som skall godkännas av mötet. Kommande ordinarie årsmöte kommer att hållas efter det att avgift för sommarplatser 2022 aviseras. Vi behöver därför besluta om dessa avgifter och inträdesavgiften. Det har även inkommit motioner från en medlem.


Dagordning         Inkomna motioner och styrelsens svar


Förslag till avgifter


Uppröjning på piren - Omärkta båtar kommer att transporteras bort!

I helgen har ännågra av de som har platser för katamaraner och jollar på piren arbetet med attt få ordning och reda och flyttat tillbaka de katatmarander som flyttades när piren reparerades. Tyvärr var det långt ifrån alla som ställde upp, men stort tack till alla er som var där. Alla som hyr plats på piren får nu märkning till sina båtar så att vi kna sortera bort det somi nte skall vara där. Om du inte fått märkning så kontakta hamnkapten

Årsmöte 2021

 

Årsmötet har hållits "per capsululam" d.v.s handlingarna inklusive ett förslag till protokoll har varit tillgängliga för medlemmarna. 115 medlemmar har svarat att de instämmer i besluten enligt protokolförslaget och ingen har varit emot. Därmed är besluten enhälligt fattade.

Vi har fått två nya styrelseledamöter

Vi kommer att hålla ett extra medlemsmöte i maj eller juni då vi kan samlas på coronasäker avstånd utomhus. Då blir det tillfälle attt fasttställa protokollet från årsmötet


Dokumentation från årsmötet kan du öppna och ladda ner:

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Budget