Start


                 

Askrike Segelsällskap Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö


ASS styrelse önskar nya och gamla medlemmar en god fortsättning på det nya decenniet!


Rapporter från styrelsemötet 2019-12-03

Finns här

 

El, vatten och övrigt i Hamnen


Vattnet stängs av

Meteorologerna på TV samt ASS:s kloka gubbar spår samstämmigt några perioder med kallt väder med flera minusgrader inom kort. Vi kommer därför att stänga av vattnet i alla tappställen, sannolikt före sista uppläggningsdag den 9 november. Sedan blåser vi torrt i hela ledningssystemet. Slangarna får hänga kvar vid tappställena till våren. Vatten kan dock som vanligt hämtas manuellt i dunk eller motsvarande i Pumphuset. Den som har tillgång till en självsugande högtryckstvätt kan ev. använda sjövatten för båtrengöringen.. 


Eluttagen på Piren

De två elskåpen längst ut på Piren har "gått sönder" och är nu utbytta och fungerar som de ska. De är låsta för obehöriga med ett ganska enkelt lås. Våra andra nycklar passar inte. Tills vidare byter vi inte lås på uttagen utan de medlemmar som har båt i närheten av de två yttre el-uttagen får en ny nyckel. Det gäller i första hand medlemmar med båtplats 147 tom 161. Alla eluttag på varvet ska fungera.

Kontakta Intendenten för hämtning och kvittering av nyckel.


Övrigt

Intendenten har tagit hand om en kvarlämnad el-kabel med kort skarvsladd på Piren. Kontakta Intendenten.


Intendenten 26 oktober 2019Uppdaterad Upptagningslista 2019-10-04

Klicka härKära medlemmar!


På lördag kl 10 den 12 oktober är det arbetsdag vilket innebär att vi alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Genom att delta i arbetsdagen får man också igen arbetspliktsavgiften om 350 kr. Bland de projekt som finns planerade och som man kan välja att hjälpa till med är:

1. montera räddningsutrustning på bryggorna, 

2. Sätta på nya lister på golvluckan i köket

3. Grundlig städning av köket

4. Renovering av vagnar 

En genomgående ambition är att städa olika utrymmen så att det blir fritt från skräp och privata saker. Vi har flera utrymmen som nu är svåra att använda för att det är för mycket prylar där. De utrymmen som avses är klubbhuset, verkstaden och mastskjulet. Även utomhusytorna mellan husen ska städas. 


Antingen kör vi sakerna till återvinningen eller så samlar vi ihop dem för att sälja på en loppmarknad som vi ska ordna under våren 2020.


Om du som medlem har saker förvarade i något av dessa utrymmen finns det alltså en risk att de slängs. Du uppmanas därför att ta reda på dessa saker innan lördagen. Är det saker som är svåra att flytta kan du fästa en lapp med ditt namn för att markera ägarskap. 


Väl mött på lördag! 


Hälsningar 


Styrelsen


Rapport från styrelsemötet 2019-09-03

Klicka här


Arbetsdag

Den 12 oktober kl. 10 kommer vi ha våran arbetsdag på klubben. Det är denna dag ni måste ställa upp på om ni vill få tillbaka er Arbetspliktsavgift.


Rapport från styrelsemötet 21/5

Finns Här!


Årsmötesprotokoll 2019

Här


Kontrollera att din mailadress är korrekt i Bas-K

Detta för att inte missa viktig information och fakturor från styrelsen och klubben. Här är en länk till Bas-K inloggning

Om ni har problem med inloggningen kontakta styrelsen.


Skiss över piren och pontonerna

r finns en skiss över platserna på piren och pontonerna.


Omarbetade ordningsföreskrifter

Alla medlemmar förväntas känna till klubbens ordningsföreskrifter. Läs de här.


Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.


Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att  låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.