Styrelse

Styrelsen
Ordförande

Kristina Lindstedt

(Nycklar)

070-511 37 76

ordforande@askrike.se

 

Sekreterare

(protokoll, stadgar)

Conrad Grut

0708-30 80 10

sekreterare@askrike.se

 Kassör

(avgifter, fakturor & betalningar)

Björn Hildestrand

070-618 93 51

kassor@askrike.se


 

Hamnkapten

(sommarplatser)

Anders Almén
070 757 7787

hamnkapten@askrike.se

 
Varvschef

(vinterplats & båttrailers)

Eric Frykfeldt

varvschef@askrike.se
Övriga funktionärer


Revisor

Jan Hagelin (Sammankallande)

070-480 69 00


Revisorssuppleant

Björn Stenberg

Intendenter

(försäljning, flaggor, byggnader, inventarier)

Anders Tottie,

Björn Hedin

intendent@askrike.se


Klubbmästare

(fester, arrangemang etc)

Vakant

klubbmastare@askrike.se

Webmaster

(Hemsidan. IT-frågor, Medlemsregister)

Carl-Johan "Kalix" Bergström

webmaster@askrike.se


Seglings- och ungdomsledare

Vakant tills vidare