Medlem


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö


Sällskapet har för närvarande cirka 410 medlemmar.

 

Antalet båtar i klubben uppgår till 241 stycken och fördelar sig enligt nedan

 

Motorbåtar                           101

Segelbåtar                             96

Roddbåtar                                6

Katamaraner                          27

Jollar & kanoter                      11

Summa                                 241