ASS policy och klubbanda


ASS policy och klubbanda


Verksamheten i Askrike Segelsällskap utgår från medlemmarnas gemensamma intresse för båtar, hav och upplevelser till sjöss. En viktig förutsättning för att verksamheten i en ideell förening ska bli bra och uppfattas positivt av medlemmarna är också att det finns en gemensam värdegrund i föreningen.

 

Med en gemensam värdegrund och synsätt blir det enklare, naturligare och framförallt roligare att utveckla, verka och leva i ASS. Vi vill vara ett klubb där alla känner sig välkomna och alla hjälps åt. Vi har trevligt helt enkelt. Vi har en fantastisk hamn och det finns ännu många utvecklingsmöjligheter.

 

För att ASS ska fungera som medlemmarna vill krävs frivilliga insatser. De som inte är beredda att ta initiativ eller att hjälpa till bör överväga att söka sig till en kommersiellt orienterad marina.

 

Vid ett medlemsmöte våren 2006 enades ett 60-tal medlemmar om att gemensamma värderingar är grunden för en fortsatt lyckad utveckling av ASS. Medlemmarna kom fram till att ASS framgent ska präglas av Delaktighet.

 

Innebörden av delaktighet beskrivs som

-Hjälpsamhet

-Initiativ

-Tolerans

-Lyhördhet/Respekt

-Ödmjukhet

 

För många är det en självklarhet att innebörden av dessa begrepp utgör grunden till hur bra en förening, företag eller en familj fungerar och vad man uppnår tillsammans. Samtidigt ställer begreppen krav på varje individ.

 

Ju fler av oss som tror på att det är en gemensam värdegrund som utgör basen för hur bra ASS blir desto större är chansen att ASS kommer att utvecklas och bli ännu bättre och roligare att vara medlem i.