Om Askrike SS

Kort om ASS

Askrike Segelsällskap grundades 1948. Sällskapet har för närvarande cirka 410 medlemmar.

Antalet båtar i klubben uppgår till 241 stycken och fördelar sig enligt nedan:

Motorbåtar                           101

Segelbåtar                             96

Roddbåtar                                6

Katamaraner                          27

Jollar & kanoter                      11

Summa                                241

Antalet hamnplatser i sjön är cirka 200 stycken. På piren finns 35 jolleplatser på land. Antalet uppläggningsplatser på land (vinterplatser) är lägre än antalet hamnplatser och uppgår till omkring 100 stycken. ASS arrenderar mark (piren med bryggor, kajerna samt varvsplanen), pontonbryggor och toalett/duschbyggnad av Lidingö Stad för cirka 125 0000 kr per år. Sällskapet äger klubbhuset, mastskjulet, redskapsbodar, kranar och el- och vatteninstallationer.