Hamnen


Hamnen


Antalet hamnplatser i sjön är cirka 200 stycken. På piren finns 35 jolleplatser på land. Antalet uppläggningsplatser på land (vinterplatser) är lägre än antalet hamnplatser och uppgår till omkring 100 stycken. ASS arrenderar mark (piren med bryggor, kajerna samt varvsplanen), pontonbryggor och toalett/duschbyggnad av Lidingö Stad. Sällskapet äger klubbhuset, mastskjulet, redskapsbodar, kranar och el- och vatteninstallationer.