Ansökan om medlemskap


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö


Medlemsansökan och adressändring


Medlemskap i sällskapet beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap görs på blankett enligt nedan. För kunna ansöka om medlemskap måste man vara skriven på Lidingö och stå i stadens båtkö. Ansökan om hamnplats och vinterplats görs på samma blankett som ansökan om medlemskap.

 

Anmälan till stadens båtkö görs på blankett som finns på Lidingö Båtförbunds hemsida


Observera att enligt det nya avtalet mellan Lidingös båtklubba och Lidingö Stad så lämnas bara båtplatser till boende på Lidingö.

 

Blankett för ansökan om medlemskap, hamnplats, vinterplats och/eller adressändring


Fyll i formuläret och skicka det per mejl till hamnkapten@askrike.se