Sjösättning och Upptagning


Sjösättning och upptagning


 

Sjösättning  sker  i slutet av mars för laget med tidig sjösättning. Helgen vecka 17 för båtar med slipvagningen på spåret. Helgen (lördag och söndag) vecka 17 med mobilkran och helgen (lördag och söndag) vecka 18. Om detta innebär att det blir krock med påsk eller att sjösättning sker efter Lidingö Runt genomförs kan helgen för sjösättning komma att ändras.

 

Upptagning sker helgen (lördag och söndag) helgen före eller efter Lidingöloppet för att undvika krock med detta. Det innebär normalt vecka 38 eller 39 och helgen (lördag och söndag), vecka40  mobilkranslagen (lördag och söndag) och vecka 41 .(lördag) för de båtar som tas upp med slipvagnen på spåret. En sista upptagning äger också rum lördag i vecka 45

 

Har du frågor, vänligen maila dessa till varvschef@askrike.se. Vem som är varvschef framgår av sidan som presenterar styrelsen

 

 

Observera:

Var och en ansvarar för att egen båt kommer upp. Detta sker genom att själv närvara vid upptagning av båten eller båtarna om man har två. Kan man själv ej närvara vid angiven tid SKALL ersättare skickas. Detta skall meddelas varvschef snarast! Varje medlem ansvarar för att egen båt är korrekt försäkrad samt att pallvirke, vagga/stöttor finns och är säkra. Om vagga/stötta och pallvirke ej uppfyller kraven, dvs. känns osäkra (varvschef och slipbas avgör) kan medlem nekas upptagning! Båtar har vält pga. otillräcklig stöttning!

Alla medlemmar som vill förvara sin mast i mastskjulet måste ha mastplats tilldelad av varvschefen. Masten skall vara märkt samt läggas på tilldelad plats.


Här är sjösättningslistanslistan