Sjösättning och Upptagning


Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö


Sjösättning och upptagning


 

Enligt styrelsemöte 25 januari 2017 beslutades om följande sjösättning och upptagningsdatum för att medlemmar skall kunna planera i god tid i förväg:

 

Sjösättning sker helgen (lördag och söndag) vecka 17 (lördag vecka 17, mobilkran) och helgen (lördag och söndag) vecka 19. Om detta innebär att det blir krock med påsk eller att sjösättning sker efter Lidingö Runt genomförs kan helgen för sjösättning komma att ändras.

 

Upptagning sker helgen (lördag och söndag) helgen före ellerefter Lidingöloppet för att undvika krock med detta. Det innebär normalt vecka 38 eller 39 och helgen (lördag och söndag), vecka40  mobilkranslagen (lördag och söndag) och vecka 41 .(lördag) för de båtar som tas upp med slipvagnen på spåret. En sista upptagning äger också rum lördag i vecka 45

 

Har du frågor, vänligen maila dessa till varvschef@askrike.se. Skulle det vara viktigt att snabbt nå varvchefen går det ringa på 070-2805706.

 

 

Observera:

Var och en ansvarar för att egen båt kommer upp. Detta sker genom att själv närvara vid upptagning av båten eller båtarna om man har två. Kan man själv ej närvara vid angiven tid SKALL ersättare skickas. Detta skall meddelas varvschef snarast! Varje medlem ansvarar för att egen båt är korrekt försäkrad samt att pallvirke, vagga/stöttor finns och är säkra. Om vagga/stötta och pallvirke ej uppfyller kraven, dvs. känns osäkra (varvschef och slipbas avgör) kan medlem nekas upptagning! Båtar har vält pga. otillräcklig stöttning!

Alla medlemmar som vill förvara sin mast i mastskjulet måste ha mastplats tilldelad av varvschefen. Masten skall vara märkt samt läggas på tilldelad plats.


Här är upptagningslistan